nema

Projektujte výhodně
pro sebe i pro klienty

NEMA Akademie

s dřevostavbami nema projektujete svou úspěšnou budoucnost

Výhody, které dřevostavby mají, vítězí u klientů nad zděnou klasikou. Zvyk a tradice jsou ale mocné. Vaše argumentace je však jistě dokáže překonat. Nabízíme vám nesporná fakta o dřevostavbách, kterými klienty získáte pro modernější a ekologičtější řešení jejich staveb.

výhody dřevostaveb pro stavaře

Rychlost a efektivita

Rychlost a efektivita

Dřevostavbu lze za optimálních podmínek plně užívat už za 3 měsíce po zahájení stavby. Stavět je možné celoročně (není třeba čekat na vhodné počasí, nechávat objekt vyschnout apod.). Nejpodstatnější fází dřevostavby je projektování. Na kvalitě a promyšlenosti projektu závisí tempo následné výstavby.

Díky precizní výrobní dokumentaci a prefabrikaci na dílnách se podstatně snižují náklady a čas na koordinaci jednotlivých řemesel.

dřevostavby šetří zemní práce a beton na základy a základové desky

dřevostavby šetří zemní práce a beton na základy a základové desky

Nižší hmotnost dřevostavebních prvků (oproti zdivu) dovoluje omezit rozsah zemních základových prací na minimum. Není třeba dělat masivní základové pasy. Výjimkou nejsou ani dřevostavby pouze na patkových základech, oddělené od země vzduchovou vrstvou.

levnější a snazší doprava, čistší staveniště, méně stavebního odpadu

levnější a snazší doprava, čistší staveniště, méně stavebního odpadu

Levnější a snazší doprava, čistší staveniště, méně stavebního odpadu. Beton, cihly a železo jsou těžké materiály přemístitelné jen za výrazně vyšších nákladů na pohonné hmoty. Před použitím musejí být na staveništi správně uskladněny, což zvyšuje nároky na skladovací prostory a jejich zabezpečení před krádežemi. Dřevopanely a další dřevostavební prvky Nema se většinou přiváží jednorázově a ihned se instalují a montují. Z hlediska stavebního odpadu jsou dřevostavby Nemy absolutně bezodpadové.

výhody dřevostaveb pro uživatele

větší podlahová plocha

větší podlahová plocha

Menší tloušťka stěn s tepelně izolačními parametry shodnými se zdivem, to znamená více užitné plochy. Při půdorysu 100 m² může volba dřevostavebních panelů přidat uživatelům až jednu místnost.

variabilita

variabilita

Díky stavebnicovému systému z lehkých segmentů není obtížné dům měnit podle aktuálních potřeb uživatele, bez obtížného bourání rozšiřovat, měnit vnitřní dispozice nebo vybudovat další patro – nástavbu. Statické parametry stěnových dřevostavebních panelů Nema jsou natolik naddimenzované, že po konzultaci se statikem Nemy umožňují další zatížení.

Zdraví

Zdraví

Pobyt v dřevostavbách je zdravý. Přírodní materiály vytvářejí ideální mikroklima a zbavují interiéry škodlivin.

Ekologie – ochrana životního prostředí

Ekologie – ochrana životního prostředí

Ochrana, respektive neškodlivost staveb vůči životnímu prostředí, se pro řadu investorů stává stále podstatnějším faktorem volby stavební technologie. Nemluvě o řadě legislativních předpisů EU, které požadované ekologické parametry staveb stanovují čím dál přísněji. Dřevo je jediným materiálem s pasivní bilancí CO². Kromě toho jde o plně obnovitelný (recyklovatelný) materiál a výroba dřevostavebních segmentů je výrazně energeticky úspornější než výroba tvárnic, cihel apod.
Panely Nema jsou tvořeny z 85% dřevem.

Úspora energií

Úspora energií

Volba dřevostavby je optimální při projektování energeticky úsporných domů. Dřevostavební panely nevytvářejí tepelné mosty, mají nízkou tepelnou vodivost a příznivou emisivitu povrchu dřeva, což je garance nižších nákladů na vytápění a operativnější regulace tepla v objektech.

voda v dřevostavbě téměř není problém

voda v dřevostavbě téměř není problém

Průnik vody do tradičního zděného objektu (havárie, záplavy) s sebou nese nutnost časově náročné a obtížné sanace. V dřevostavbách je možné zasažené části snadno částečně rozebrat a nechat vyschnout. Nebo segmenty opravit.

věděli jste, že o dřevostavbách koluje několik jasně přežitých mýtů?

špatná regulace tepla

Tradiční zděné, kamenné a betonové domy mají značnou schopnost akumulace tepla. Dlouho je „nabírají“ i vracejí do objektu. Rychlá regulace vytápění je v nich prakticky nemožná, což s sebou nese nemožnost ekonomického vytápění. Dřevostavby umožňují až 10x rychlejší dosažení tepelného komfortu než zděné objekty. Pokud jsou uživatelé mimo objekt, topení může být vypnuté. Průměrné roční úspory se v dřevostavbách oproti zděným pohybují kolem 30 %.

akustická prostupnost
Obzvláště je řešena údajná kročejová průzvučnost stropních konstrukcí. I ta je ovšem jen otázkou vhodné volby stropních panelů se zvýšenými parametry akustické neprostupnosti. Vybrané panely Nema (stěnové i stropní, obvodové i vnitřní) vykazují akustickou neprostupnost srovnatelnou či vyšší, než má většina zděných či panelových stěn postavených v posledních šedesáti letech.
nutnost častého natírání
Mýtus vzniklý pravděpodobně v časech popularity typizovaných dřevěných montovaných chat. Technologie pokročily. Většina současných dřevostaveb je chráněna klasickou fasádní omítkou, takže jsou od běžných zděných staveb k nerozeznání. A nenatírají se.
kratší životnost
Testy potvrzují životnost kvalitních dřevostaveb společnosti Nema minimálně 100 let. Zachovalé krovy několikasetletých historických objektů a více než 150leté funkční roubenky jsou důkazem. Nejstarší funkční dřevostavba je datována až do 4. století n.l.
nižší stabilita a fixace k terénu při živelných pohromách
Mýtus vzniklý nejspíše sledováním katastrofických filmů či na základě sporadických zpráv o odplavených chatičkách z kolonií. Předpisy kotvení dřevostaveb jsou vypjatě přísné a pevnost spojovacích prvků výrazně naddimenzovaná. Upevňovací systémy jsou koncipovány pro krajní živelní situace typu pětisetletých vod, orkánů a zemětřesení do 7. stupně Richterovy stupnice.
strohost a nenápaditost
Relikt z časů montovaných typizovaných domků z panelů vyrobených z kdečeho. Mimo jiné i ze dřeva. Současné technologie umožňují vyprojektovat z dřevostavebních panelů Nema stejně dobře a nápaditě, ale podstatně snáze jak mrakodrap, tak horskou retrochaloupku či repliku zámku Hluboká.
hořlavost

Dům z certifikovaných dřevostavebních panelů Nema, splňujících veškeré protipožární normy a požadavky, hoří úplně stejným tempem jako cihelný. Sendvičové panely jsou opláštěny nehořlavými materiály (např. sádrovláknitými deskami nebo protipožárními cemetovými deskami), které jsou prakticky nehořlavé. A v případě, že oheň poničí jen část objektu, je dům snáze a rychleji opravitelný.

časté plísně
Plísně se objeví tam, kde je špatně provedená izolace. Stavební materiál (dřevo/zdivo) nehraje roli.
riziko prokopnutí stěn zloději
Mýtus, jehož nesmyslnost kromě selského rozumu vyvracejí normované bezpečnostní parametry dřevostavebních panelů Nema.
dřevokazný hmyz a houby
Dřevostavební prvky Nema jsou trvale ošetřeny kvalitními a osvědčenými fungicidními prostředky. Dřevo je ošetřeno tou nejlepší ochranou, kterou je sušení v sušárnách.

Představíme vám ucelený dřevostavební systém s kompletní technickou dokumentací a online podporou

Zúčastněte se našeho semináře

projektujte dřevostavby a střešní konstrukce nema

Změníte pohled na dřevostavby. Získají si vás.
Uvidíte výrobu dřevostaveb na vlastní oči a osaháte si ji.
Osobně poznáte největší specialisty na dřevostavby v ČR. Navážete kontakty.

video-klaus-krevalek-thumbnail.jpg
Image

25 let know-how

Image

Atesty důležité pro projektanty

Image

ucelený certifikovaný dřevostavební systém

Image

technická podpora nonstop

Image

Vše pro projektanty

Eliška Janečková

business
development director

Ing. Eliška Janečková

Obchod a marketing
Jiří Skřipský

Obchodní
ředitel

Ing. Jiří Skřipský

Obchod a marketing
Pavel Kubák

Odborná
podpora

Pavel Kubák

Odborník na systémy Nema

Chcete získat ojedinělý materiál

Obsahuje technické detaily uceleného certifikovaného stavebního systému Nema, který se skládá ze 111 skladeb, ze kterých se staví kompletní dům, fakta o dřevostavbách, atesty a tipy a triky při projektování dřevostaveb.
logo-nema

Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Bezkonkurenční kvalitou, jedinečným servisem, technickou podporou i pružností je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.

Cílem Nema Akademie je školit projektanty a další odborníky na unikátní dřevostavební systém Nema a současně dřevěné konstrukce jako takové.

Když dřevo, tak Nema.

Místo semináře

Borovanský mlýn s.r.o.
Trocnovská 112,
373 12 Borovany
www.borovanskymlyn.cz

Sídlo firmy

Nema, spol. s r.o.
Olešnice 107
373 31 Olešnice
IČ: 490 629 05
DIČ: CZ 490 629 05
Bankovní spojení: 7011642/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 3389.
Kontaktní informace

Nema, spol. s r.o.
Jílovice 224
373 32 Jílovice

+420 728 351 062
poptavka@nema.cz
www.nema.cz